Lijm banden

 • Pomp de band op tot 0,5 tot 1 bar en plaats deze op een nieuwe velg
  zonder lijm. Zorg ervoor dat u twee vingers op de basistape houdt, één op
  elke kant van het ventiel en dat je met je duim op de voet van het ventiel drukt
  ventiel aan de zijkant van het loopvlak
 • Schuur de rand met grof schuurpapier.
 • Breng een dun laagje lijm aan op de velg.
 • Laat dit 24 uur drogen.
 • Breng een tweede, dikkere, lijmlaag aan op de gehele velg.
 • Laat dit nogmaals 24 uur drogen.
 • Controleer of de straal van de band hetzelfde is als de straal van
  de rand (zoals op de tekeningen)
 1. Haal de band van de velg en controleer de spanning (tussen 0,5 en 1 bar).
 2. Breng een dun laagje lijm aan op de basistape van de band.
 3. Breng een laagje lijm aan op de velg.
 4. Plaats de band op de velg. U dient de band binnen 15 minuten na het verlijmen van de basistape op de velg te plaatsen. Let op: het wiel moet altijd rechtop blijven staan ​​met het gat van het ventiel bovenaan. Plaats vervolgens de band op de velg: begin bovenaan en duw de band vervolgens (altijd met dezelfde kracht!) naar de onderkant. Draai het wiel ondersteboven en trek het laatste deel van de band in de velg.
 5. Pomp de band op tot ongeveer 2 bar.
 6. Centreer de band totdat het loopvlak in een rechte lijn staat met het wiel.
 7. Controleer of de basistape aan beide zijden van de velg zichtbaar is. Als dit niet het geval is, duwt u de band een beetje aan, zodat de basistape aan beide zijden van de velg gelijk is.
 8. Verwijder de lijm die je nog tussen de band en de velg ziet met een handdoek. Wees voorzichtig en gebruik geen benzine of soortgelijke producten.
 9. Laat alles 24 uur drogen. Breng nog een laag lijm aan en duw het kleine velglint in de lijm. Let op: de tape mag niet te breed zijn (alleen tussen 6 en 9 mm).
 10. Laat alles 24 uur drogen.

 • Breng nog een laag lijm aan en duw het kleine velglint in de lijm. Let op: de tape mag niet te breed zijn (alleen tussen 6 en 9 mm).
 • Laat alles 24 uur drogen.
 • Breng nog een laag lijm aan op de tape.
 • Laat alles 24 uur drogen

Controleer nogmaals of de straal gelijk is aan de straal van de velg. Zo ja, ga dan verder naar de linkerkant van deze pagina. Als Nee:

- Is de ruimte tussen velg en band < 0,5 mm?

Breng 1 laag aan op de velg en laat 24 uur drogen

- Is de ruimte tussen velg en band > 0,5 mm?

Herhaal vanaf de eerste stap